Därför är frågan om den bästa IT-lösningen felställd