Tre nyckelfaktorer för ett lyckat projektavslut

Börjar ditt systemutvecklingsprojekt gå mot sitt slut? Ska allt slit äntligen ge utdelning i form av ett nytt system som kommer ge en boost i verksamheten? I många fall kan ett lyckat projektavslut likställas med ett lyckat projekt. I den här artikeln ska vi gå in på hur beställare och leverantör tillsammans kan förbereda ett…