En av grundarna till Multisoft och produktägare för automatiseringsplattformen Softadmin®. Har du frågor, tankar eller idéer om Softadmin® och framtiden, kontakta mig på 070-751 25 00.

GDPR-process för systemägare

GDPR skapar utmaningar för de flesta verksamheter, men det finns några gemensamma steg för dig som systemägare, som tar dig från osäkerhet till kontroll. I de gapanalyser som Multisoft drivit har det visat sig att det finns några gemensamma steg som enkelt ta dig (som systemägare) från ett ”jag vet inte var jag ska börja”…