Jag jobbar med kravinsamling och älskar utmaningen att designa nya system som förenklar och effektiviserar affärsprocesser. Det roligaste med mitt jobb är att tillsammans med beslutsfattare och systemanvändare hitta på fungerande lösningar som ger verksamheten konkurrensfördelar och möjlighet att växa, utvecklas och förnyas.