Automatiseringspotential

Med denna tjänst är det enkelt för er att ta reda på hur mycket tid och pengar som finns att spara genom att automatisera just era administrativa processer.

Upplever ni något av det som står i punktlistan?

Då bör ni identifiera vilka specifika processer som är drabbade och skaffa er ett beslutsunderlag för ökad konkurrenskraft!

Vi hjälper er identifiera er automatiseringspotential!

  • Saker och ting hamnar mellan stolarna
  • Det finns personberoende eftersom vissa saker kan bara få personer utföra
  • Det är svårt att mäta verksamheten (ledtid, arbetstid, flaskhalsar, kvalitet m.m.)
  • Det är svårt eller kostsamt att öka kvaliteten
  • Det är svårt att förbättra verksamheten eftersom processen inte är fastslagen
  • Det är svårt att skala upp verksamheten (utan att anställa mer personal)

Hur finner ni er automatiseringspotential?

Ladda ner vårt white paper "10 viktiga frågor VD bör ställa till ledningsgruppen".

Vad får ni ut av tjänsten?

Multisoft erbjuder er ett enkelt sätt att identifiera de av era processer som har högst automatiseringspotential, både ur ett tids och kvalitetsperspektiv.

Rapporten innehåller bland annat identifierade processer som kan automatiseras, automatiseringspotentialen i varje process och den beräknade nulägeskostnaden för utvalda processer.

Processer inom det markerade området har en tillräckligt hög preliminär automatiseringspotential för kvalificera sig för nulägeskostnadsberäkning

Nulägeskostnad

Nulägeskostnad beräknad i exemplet på faktorer som sparar personaltid och höjer kvaliteten på processen

Genom att välja ut de processer med högst automatiseringspotential (inom det streckade området ovan) och därefter beräkna nulägeskostnaden kan den faktiska kostnaden för verksamheten synliggöras.

Nulägeskostnad beräknas med avseende på personalkostnad, servicemissnöje bland kunder och/eller medarbetare, personberoende, om verksamheten har utvecklingspotential, beslutsunderlag och oavsiktliga bortfall i processen.

Nästa steg

Respektive process kan därefter läggas under lupp för att bestämma på vilket sätt den bäst automatiseras och på vilken nivå det är realistiskt att lägga en första insats på.

Kom ihåg att det ofta är bättre att göra många små förändringar i följd än att vänta in en stor förändring. För de processer där det finns behov av ett nytt systemstöd bör en Kravspecifikation utformas.

Behöver ni hjälp att automatisera era processer?


Kontakta oss på 08-557 778 10 eller ange dina uppgifter i formuläret så hör vi av oss inom kort.

*