Kravspecifikation

Vi är specialister på att genomföra kravinsamlingar och skapa kravspecifikationer som ger realistiska förutsättningar att så snabbt som möjligt implementera ett system.

Tillsammans med ansvariga hos er sätter vi upp en serie aktiviteter som bla. innefattar, uppstart, intressentanalys, och workshops för respektive verksamhetsdel. Dokumentation sker vanligtvis i 3 iterationer och dokumenteras enligt nedan perspektiv.

Genom denna process kan vi hantera unika krav på ett standardiserat sätt!

Varför låta oss hjälpa er?

  • Vi fokuserar på snabb verksamhetsnytta
  • Vi arbetar inriktat på Automatiseringseffekter
  • Vi skapar en lösning redan i kravläge
  • Vi kan visualisera systemet innan det är byggt

Datamodell
En datamodell med verksamhetsinformation tas fram för att dokumentera hur verksamheten är strukturerad och hur informationsmängderna hänger ihop.

Denna modell är mycket viktig för att förstå komplexiteten i en verksamhet och för att säkerställa att olika krav inte är motstridiga.

Processer
En processgenomgång genomförs och bl.a. kopplas processteg till datamodellen, vilka som jobbar i processen och hur viktig processen är för verksamheten.

Processer syftar till att ge en dynamisk dimension för att komplettera datamodellen ovan.

Systemkarta
I en systemkarta sätts det aktuella systembehovet in i rätt kontext. Det skapar en gemensam förståelse för hur systemet interagerar med andra system, intressenter och ev. leverantörer.

Funktionella krav
De funktionella kraven kompletterar datamodellen och processerna för att ur ett funktionellt perspektiv lista faktiska krav.

De Icke-funktionella kraven kompletterar aspekter kring hur ett system ska upplevas ur ett ”icke-funktionellt” perspektiv. Det kan gälla t.ex. prestanda, tillgänglighet i webbläsare etc.

Visualisering/Prototyp
För specifika behov eller krav kan det vara mycket värt att skapa en visualisering av en sida eller en enklare prototyp. Detta är framförallt värdefullt för funktioner som ska användas av väldigt många användare eller specifika flöden genom stora delar av ett system.

Softadmin responsiv

Vill du ha hjälp med kravinsamling?


Hör gärna av dig till Björn Treje08-557 778 10 om du vill höra mer om hur vi kan hjälpa just dig eller använd formuläret!

*