Automatiseringsplattformen Softadmin® förbättras kontinuerligt av forsknings- och utvecklingsavdelningen (R&D). Varannan månad lanseras en ny version.

Förbättringarna består i att snabbare och med högre kvalitet kunna ta fram skräddarsydda administrativa system åt våra kunder. Därtill har vi extra fokus inom följande områden:

 • Nya och förbättrade komponenter
 • Intuitiv interaktionsdesign som spar tid
 •  

  Hastighetsoptimeringar i plattformen
 •  

  Bättre stöd för läsplattor och mobiler
 • Modernare design för användargränsnittet

Planerat innehåll för år 2017

Avsnitt som redan lanserats finner du bland nyheterna.

 • Mobilt Bank-ID

  • Softadmin® får stöd för mobilt Bank-ID för inloggning och signering. Detta möjliggör t.ex. attestering och digital avtalssignering för t.ex. nyanställda, kunder och samarbetspartners. Avtal kan genereras automatiskt utifrån inställda egenskaper varpå motparten får ett mail att agera på.

 • Softadmin® Go! är appen som gör dig lättrörlig!

  • Softadmin® görs tillgängligt på iOS- och Android-enheter såsom läsplattor och smartphones. Du behöver bara logga in en enda gång och har då tillgång till ditt system var du än är. Underliggande sidstruktur förbättras så att Softadmin® fungerar bra på de nya plattformarna. Har du den senaste versionen av Softadmin® går du in på AppStore eller Google Play och laddar ner Softadmin® Go!

    

 • Slipp att avbryta din inmatning ifall data saknas

  • Med denna utökning slipper du avbryta ditt inmatningsförfarande t.ex. när produkten saknas när du skall lägga en ny order. Funktionen kan även användas i flera steg, t.ex. om den nya produktens produktkategori saknas, kan du lätt registrera även den, utan att behöva avbryta inmatningsprocessen.

 • Softadmin responsiv

 • Förbättrat responsivt gränssnitt

  • Softadmin®:s gränssnitt förbättras för mellanstora skärmar (läsplattor) och små skärmar (smartphones).

 • Analysverktyg detekterar flaskhalsar

  • Inbyggt och bakomliggande registreras menyval och datakörningar som tagit längre tid än trott, när datavolymerna vuxit sig stora. På detta sätt kan Softadmin®-konsulten ta fram statistik, detektera flaskhalsar och finna förslag till förbättringar.

 • Välj dina egna kolumner i alla listvyer

  • I alla listor kan du välja vilken kolumnordning och vilka kolumner som skall gälla för dig. Sorteringsordningen mellan raderna kan också anges. Dina uppställningar sparas automatiskt. Du kan ha olika uppställningar för små skärmar respektive stora skärmar.

 • Mina favoritmenyval

  • Du kan välja ut vilka som är dina favoritmenyval som du använder ofta. Du kan sortera om listan så att du har de vanligaste menyvalen högt upp. Lämnar du systemet med din favoritlista öppen, visas den även när du loggar in senare. Även en flik historik finns som spar dina senast använda menyval.

 • Supersöken som snabbar upp arbetet

  • Under loggan visas ett snabbsökfält och söker igenom hela er databas eller alla sökord som ni önskat indexera. Om endast en träff hittas, visas objektets detaljsida upp direkt, t.ex. kundkortet ifall du söker på ett kundnamn. Vid flera träffar får du välja från en träfflista. Supersöken förändrar hela sättet hur man navigerar snabbt i systemet.

 • Modernare gränssnittsdesign

  • Tiden går framåt och nu är det åter dags för en uppfräschning av användargränssnittets formgivning. Målsättningen är en tydligare, stramare och plattare design med mindre skuggningar och färre ramar.

 • Nytt ikonbibliotek

  • I takt med den modernare formgivningen som införs får Softadmin® ett helt nytt ikonbibliotek med mängder av tydliga ikoner som fungerar väl på små skärmar.

 • Notifieringar gör dig uppmärksam direkt

  • När nyckeltal har passerats eller vid nya ärenden eller nyheter kan du få notifieringar direkt till din smartphone eller läsplatta. Notifieringarna på din smartphone leder in på rätt sida i ditt system även om du inte har app:en igång. Notifieringsfunktionen införs också i desktop-miljö.

 • Dashboard-mätare för dina nyckeltal

  • En mätare är en ny mini-komponent som grafiskt visar ett nyckeltal med era valda färgmarkeringar. Många mätare tillsammans bildar en dashboard av er verksamhets viktiga nyckeltal. Mätarna är klickbara för drill-down. Funktionen är efterlängtad av besluts- och befattningshavare som snabbt kan överblicka hur det går för verksamheten.

 • Hastighetsoptimeringar i plattformen

  • Softadmin® hastighetsoptimeras för lägre väntetider och bättre användarupplevelse. Många kunder hanterar väldigt stora volymer data i Softadmin® och därför görs förbättringar i plattformen för att möta kundernas höga krav.

 • Snabbändra information där du ser den

  • Funktionen gör det möjligt att snabbt ändra din information direkt där du ser den, istället för att hitta inmatningsformuläret där det normalt sett matas in. Redigerbara listvyer lanseras men också redigerbara infoboxar som brukar visas på detaljsidor såsom kundkort, projektkort etc.