• Logga in automatiskt med rätt behörighet

  När du är på kontoret loggas du in automatiskt med företagets Active Directory (AD). Utanför ert nätverk anger du ditt användarnamn och lösenord. Du kan logga in från din mobiltelefon. 

  Ditt användarnamn styr vilka rättigheter du har i systemet. Det innebär ett gränssnitt som är rent från onödiga knappar. Behörigheten kan styra vilka menyval och knappar som skall visas, men kan också dölja speciella informationsdelar och enskilda fält. Det är möjligt att ha information som andra avdelningar inte kan komma åt.

  Som administratör kan koppla användare till användarroller som du kan definiera själv genom att ange vilka funktioner som skall ingå i rollen. På så sätt är det enkelt att lägga till nya användare eller tilldela en ny funktion till många användare på en gång.

  Bakgrundsbilden kan fritt väljas för att matcha er organisation.

 • Ha kollen genom kontrollpanelen

  Efter inloggning får varje användare direkt relevant och anpassad data på förstasidan. Det kan vara statistik, nyckeltal, påminnelser eller att-göra-listor.

  Kontrollpanelen fungerar mycket bra för att monitorera verksamheten. Skulle t.ex. ett ärende ha fastnat kan detta flaggas upp. Även en nyhetslista kan informera användarna om nya interna processer eller funktioner.

 • Obegränsade sökmöjligheter

  Med Softadmin® kan valfritt antal sökparametrar ställas upp och sökningen kan göras på all typ av information som finns lagrad i systemet ner till minsta detalj.

  Är det tal om väldigt många sökbegrepp delas sökfälten in i olika block som kan öppnas och stängas genom kryssrutor.

 • Listor uppställda precis som du vill ha dem

  Listor är ett naturligt sätt att visa sökresultat oavsett typ av information. Kryssrutor och knappar ger möjlighet att snabbt detaljgranska, ändra eller ta bort poster ur sökresultatet. 

  Alla listor kan enkelt exporteras till Excel med en knapptryckning.

 • Få de bästa översikterna med de bästa detaljerna

  Genom översiktssidor får du de bästa översikterna av dina saker. Det kan vara kundkort, men likväl översikter kring projekt, ärenden, medlemmar, fakturor eller vad som helst.

  I den undre delen av sidan så visas flikar som visar kopplad information såsom personer, historik eller dokument. Om det är något viktigt som du måste upplysas om, visas en varningssymbol tydligt.

 • Skräddarsydda formulär för effektiv redigering

  Vi strävar efter att minimera inmatning genom att integrera information från andra system. Men ibland måste inmatning ske. Formulär i Softadmin® är därför enkla att förstå.

  Beroende på vilken information som anges kan andra fält döljas eller uppenbara sig.

  Inmatningsformulären kan bestå av textboxar (med eller utan sökfunktioner), datumväljare, dropdowns, HTML-redigerare, väljare för flerval och många ytterligare användarvänliga inmatningskontroller.

 • Kalenderposter med sammankopplad info

  Information som innehåller datum kan visas upp som kalenderposter. Exempel är möten, evenemang, servicetillfällen, planerade besiktningar, bokningar m.m. Genom smarta filter kan kalendervyn filtreras.

  Kalenderposterna färgkodas efter önskemål för bättre översikt. Du kan detaljgranska dem eller lägga till nya poster. Kalendern kan också sammankopplas med Microsoft® Exchange Server så att önskad information från medarbetares kalendrar kan åskådliggöras i ert verksamhetssystem.

  Önskas skalstreck för tid bör komponenten för schema användas.

 • Schemavyer när tiden är avgörande

  Schemakomponenten visar, till skillnad från kalendern, skalstreck för tid. Det gör scheman i Softadmin® lämpliga för att visa information där tiden på dagen är avgörande.

  En post i ett schema kan vara kopplad till många andra objekt såsom bokningar, order, kunder, projekt m.m. Denna koppling gör kalendrar och scheman i Softadmin® till mycket kraftfulla verktyg.

 • Rapporter och statistik lekande lätt

  Istället för att samla ihop och sammanställa data från många olika källor kan Softadmin® integrera med andra system och visa skräddarsydda rapporter med minimalt manuellt arbete.

  Du kan få fram nästan obegränsat antal kombinationer av rapporter tack vare Softadmin®:s flexibla sökfilter. Rapporterna stödjer s.k. drill-down så att du direkt kan få mer information om ett statistikvärde genom att klicka på det. Alla rapporter kan exporteras till Excel i en knapptryckning. Resultaten kan också visas i diagram av olika slag.

 • Diagram för snabbare förståelse

  Staplar, cirklar eller linjer? Softadmin® har inbyggda diagram och grafer för att visa nyckeltal och statistik. Det gör er information mer tilltalande och enkel att förstå.

  Stapeldiagrammet kan fås i många utföranden där flera dataserier kan visas i samma graf. Diagram kan placeras löst på kontrollpanelen (dashboard:en) eller på en översikts- eller detaljsida.

 • Vill du veta mer om Softadmin®?

  Tala med våra automatiseringsexperter för att höra hur Softadmin® kan automatisera er verksamhet.

 • KONTAKTA MIG
 • Planering vid komplicerade strukturer

  En vanlig kalender räcker sällan till när organisationens behov är komplexa. Därför har Softadmin® ett avancerat planeringsverktyg som kan användas när bokningar, order och pass skall finna rätt resurs.

  Ibland vet man att något skall utföras en viss vecka eller månad, men man vet inte av vem, vilka eller andra resurser som måste bokas upp. Tack vare Softadmin® kan du få ett perfekt skräddarsytt stöd för din process.

 • Processöversikter för god ordning

  Ha koll när er information byter status! Genom processöversikterna får ni snabbt överblick över en viss process. Varje process-steg visas som en bubbla. Nyckeltal visas och detaljinfo nås genom länkar.

  En ärendehanteringsprocess kan exempelvis tydliggöras avsevärt. Man ser antalet ärenden i de olika statuslägen som ett ärende kan anta. Ett exempel på nyckeltal kan vara genomsnittsväntetiden för respektive statusläge.

 • Gör komplicerad information enkel

  Om ni har komplicerade informationsstrukturer är Softadmin® lösningen. Oavsett hur krånglig din verklighet verkar vara, kan informationen struktureras. Hierarkiska strukturer löses enkelt och drag-n-drop-funktionalitet i gränssnittet erbjuds.

  Ofta är det svårt att erbjuda olika funktioner för olika objekt i samma vy. Med Softadmin® kan olika typer av informationsobjekt blandas samtidigt som den underliggande strukturen är superexakt.

 • Kommunicera smart med e-postutskick

  Eftersom Softadmin® tillåter obegränsat antal användare är det oftast bättre att alla intressenter samarbetar kring den gemensamma informationen i systemet. Men ibland behöver man notifiera andra intressenter om viktiga händelser.

  Softadmin® kan hantera hundratusentals e-postmeddelanden och varje meddelande kan anpassas efter mottagaren. Bilagor kan också hanteras.

 • Automatgenererade PDF:er

  Softadmin® kan generera Adobe® PDF-dokument utifrån information i ert system. Det gör att systemet kan generera valfritt designade dokument gällande t.ex. fakturor, offerter, avtal, produktdokument, rapporter m.m.

  Filerna kan skickas iväg ifrån systemet direkt till mottagaren med e-post. Detta kan lagras automatiskt i en historiklogg.

 • Automatgenererade Word-dokument

  Softadmin® kan generera Microsoft® Word-dokument utifrån er verksamhetsinformation. Det gör Softadmin® ypperligt för generering av t.ex. avtal, offerter, orderbekräftelser, tekniska data, rapporter m.m.

  Om man inte vill att informationen skall kunna vara redigerbar, innan den överlämnas till mottagaren, bör man använda PDF-filer istället. Vill man ha flexibilitet och kunna justera innehållet, används Word-formatet.

 • Lagra filerna där de hör hemma

  Med Softadmin® kan era dokument lagras tillsammans med er verksamhetsinformation. Det gör att du erhåller allt på ett och samma ställe, t.ex. produktdokument knyts direkt till produkterna och kundrelaterade dokument syns direkt på kundkortet.

  När du laddar upp filer kan du ladda upp många filer samtidigt på en gång. Word- och PDF-filer indexeras. Därför blir dokumenten snabbt sökbara. Det går att söka utifrån ord som finns i dokumenten eller utifrån utökad metadata som är kopplad till filerna.

 • Exportera till Excel för full frihet

  Alla sökresultat och listningar kan exporteras till Excel genom knappen längst upp till höger. På så sätt har du alltid friheten att fortsätta bearbeta din information. Softadmin® kan också exportera till i förväg uppställda Excel-mallar.

  På så sätt kan mängder av information sammanställas, inklusive diagram, t.ex. till parter som inte skall ha direktaccess till ert system.

Exempel på verksamhetssystem

 • Frågor och svar om Softadmin®

  Har du en specifik fråga om automatiseringsplattformen?

 • LÄS MER