Frågor och svar

 • Generellt

  Vad är Softadmin®?

  Softadmin® är Sveriges mest flexibla webbaserade plattform för automatisering av administrativa processer. Ramverket består av färdiga Microsoft®-baserade, flexibla komponenter som vi kombinerar ihop till en komplett systemlösning. Även komponenter för integration till andra system finns.

  Tack vare Softadmin® kan vi på Multisoft leverera kundanpassade verksamhetssystem på ett kostnadseffektivt sätt.

  I botten finns databasen Microsoft® SQL Server och vilken typ av data som hanteras är valfritt.

  Vilka typer av system kan man göra?

  Med Softadmin® kan man utveckla alla slags informationssystem som är databasorienterade och vars användande är förenligt med webben. Det ger en automatisering av en eller flera administrativa processer.

  Exempel är alla typer av skräddarsydda system inom kontaktregister, CRM, säljstöd, medlemshantering, order, lager, fakturering, provision, budgetering, prishantering, bokningar, ärendehantering, dokumenthantering och -generering, utskick, kalendersystem, rapportering, kundservice, register, intranät, o.s.v. Om du är osäker – ring oss på 08-557 778 00 för att höra om Softadmin® skulle kunna automatisera just era processer.

  Vilka typer av system lämpar sig inte?

  Softadmin® är helt webbaserat. Därför lämpar sig inte Softadmin® för datasystem som är i behov av avancerad grafik eller där webbläsaren inte är lämplig att använda vid stora volymer.

  Exempel är t.ex. CAD-system, dataspel och musikprogram.

  Vad får man för stöd efter installationen?

  Från och med projektstartsmötet tilldelas ni en Softadmin®-konsult som är projektledare för projektet.

  Softadmin®-konsulten kallas ofta för kontinuerlig projektledare eftersom han är med er inte bara under projektets gång, utan hela tiden så länge systemet är i drift.

  Genom ett underhållsåtagande har ni rätt att ringa er Softadmin®-konsult hur mycket ni vill rörande användarsupport.

  Er Softadmin®-konsult håller sig á jour med ert Softadmin®-system och er verksamhetsutveckling.

  Skulle projektledaren sluta hos oss så vidtar en annan, i förväg insatt, projektledare.

  Vem har utvecklat Softadmin® och när gjordes det?

  Softadmin® är en svensk automatiseringsplattform och är utvecklat av Multisoft Consulting Sweden AB.

  Softadmin® kom ut på marknaden år 2000 och har därefter valts av allt fler medelstora och stora företag och organisationer.

  Softadmin® utvecklas kontinuerligt och nya komponenter och förbättringar görs dagligen.

  Senaste versionen är 6.1.

   

 • Teknik

  Vad bygger Softadmin® på för teknik?

  Softadmin® är skrivet i C#.NET med Microsoft® SQL Server som databashanterare.

  Vilka webbläsare kan man använda?

  Senaste versionen av Softadmin® stödjer att slutanvändarna använder Internet Explorer 11, senaste versionen av Safari och senaste versionen av Chrome.

  Inga ytterligare installationer behöver göras på klientdatorerna.

  Vad krävs av min driftsmiljö?

  Softadmin® erbjuds både som molntjänst eller för egen drift.

  Om du väljer egen drift kräver Softadmin® följande driftsmiljö:

  Webbserver med Windows 2012 eller 2008/R2 samt IIS 7/7.5/8 och .NET 4.5/ASP.NET 4.0

  Databasserver med Windows 2012 eller 2008/R2 samt SQL Server 2012/2014

  Går det att integrera med andra system?

  Ja, absolut!

  Softadmin® baserar sig på databashanteraren Microsoft® SQL Server. Denna kan sammankopplas med andra databaser. Överföringen kan ske i båda riktningar och i realtid.

  Konceptet är mycket vanligt hos våra kunder. Vanligen sammanskopplas Softadmin® med befintliga ekonomisystem, t.ex. Agresso, Visma, Hogia, Scala, Navision m.fl, men andra typer av databaser går också bra.

  Softadmin® har också stöd för web services med XML och för överföringar med helt vanliga textfiler.

  Kan jag styra innehållet på min webbplats?

  Ja!

  Vi rekommenderar att all verksamhetsinformation hanteras i Softadmin®. Softadmin® ger integrationsmöjligheter i verksamhetssystemet genom s k Web Services så att CMS-system (såsom EPiServer) kan läsa och skriva information. På så sätt uppnår ni automatisk publicering av information för stora delar av er webbplats.

 • Ekonomi

  Vad är investeringskostnaden?

  Kostnaden för ett Softadmin®-system består av tre delar.

  1. Softadmin®-plattformen ingår (0 kr) när ni anlitar oss.

  2. Vi tar betalt för den konsulttid som anpassningarna tar i anspråk.

  3. Ett underhållsåtagande inkluderas i avtalet och innefattar bl.a. ett obegränsat antal användarlicenser, vidareutvecklingsåtagande, serverlicenser för framtida versioner, kontinuerliga uppgraderingar och kostnadsfri användarsupport. Ni väljer om ni eller vi ansvarar för driften av systemet.

  Vad kostar plattformen?

  Plattformen ingår när ni anlitar oss. Ni betalar för den tid som går åt att ställa upp ert system.

  Softadmin®-plattformen fungerar som en katalysator i vårt utvecklingsarbete. Det innebär att det går mycket fortare att ta fram ert system jämfört med traditionell systemutveckling. Vi undviker repetitiva moment och kan direkt fokusera på att sätta samman ert system med hjälp av byggstenar (tekniska komponenter).

  Vad är anpassningskostnaden?

  Kostnaden för sammansättningen är helt beroende av systemets omfattning.

  Ett Softadmin®-system kan ta ett par månader att ta fram medan ett helt komplett verksamhetssystem för en stor organisation kan ta flera tusen timmar.

  Antalet timmar multipliceras med vårt timpris som för år 2017 är 1 372 kr/h. Detta kallas för konstruktionsbelopp och är därmed investeringskostnaden. (Tänk på att timpriset inte kan jämföras med traditionell programmering då vi presterar så mycket mer per timme, tack vare Softadmin®.)

  För att du som kund skall känna dig trygg i din investering kan vi erbjuda ett tydligt estimat på er nya systemlösning efter att vi skapat en kravspecifikation.

  Finner du inte svar på din fråga?

  Kontakta oss på 08-557 778 10!

 • Vill du veta mer om Softadmin®?

  Tala med våra automatiseringsexperter för att höra hur Softadmin® kan automatisera er verksamhet.

 • KONTAKTA MIG