Efterlängtade kolumnväljaren är här!

Användare har olika behov och fokuserar på olika typer av information. Med den nya inbyggda funktionaliteten Kolumnväljaren (som visas i alla listvyer i Softadmin®) kan varje användare själv välja vilka kolumner och i vilken ordning som kolumnerna ska visas.

Inställningen kan göras genom drag-n-drop. Softadmin® minns varje listvys inställning för varje användare. På sätt får alla perfekt anpassade uppställningar av information.

Detta är extra värdefullt när du använder Softadmin® Go!, d.v.s. appen för att köra ditt Softadmin®-system i din mobiltelefon.

Funktionaliteten finns i: Softadmin® 6.7

Posted in:
Om författaren

Ivar Algvere

En av grundarna till Multisoft och produktägare för automatiseringsplattformen Softadmin®. Har du frågor, tankar eller idéer om Softadmin® och framtiden, kontakta mig på 070-751 25 00.