Skräddarsydd systemlösning gör stor skillnad för Volvo Truck Center

Från inköp och demontering till försäljning av enskilda delar. Volvo Truck Center i Södertälje och filialen i Kungälv köper in lastbilar som demonteras varpå utvunna reservdelar läggs ut till försäljning. Med hjälp av Softadmin® får Volvo Truck Center ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetsflöde!

Utmaning

Säljarna hade i sitt dagliga arbete svårt att arbeta parallellt med sitt dåvarande system på grund av rörig struktur och dålig användarvänlighet. Utmaningen låg i att leverera ett snabbt, användarvänligt och automatiserat system som kunde integreras med SAP. Helt enkelt ett system som möjliggjorde att säljarna faktiskt kunde ägna sig åt att sälja.

Kundcase

Genom ett skräddarsytt Softadmin®-system har Volvo fått ett lättarbetat verksamhetsanpassat system som möjliggjort automatisering av uppgifter och processer. Samtidigt som det är ett system med utvecklingspotential och rum att växa med!

Ladda hem Volvo – Skräddarsydd systemlösning gör stor skillnad för Volvo Truck Center för att läsa hela kundcaset

  • Bättre kontroll över intäktsströmmar och kostnader
  • Enklare inventering
  • Kraftigt förbättrad funktion för statistikrapporter