• aside

Mindre administration i kampen mot fattigdom

ICLD bekämpar fattigdom genom lokal demokratiutveckling i 23 låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Totalt driver de ett 100-tal projekt där de kopplar samman ledande forskare med erfarna praktiker.

Utmaning

Administrativ ansöknings- och handläggningsprocess som skapade mycket pappersarbete och onödig administration på icke värdeskapande aktiviteter. Processerna skulle digitaliseras med hjälp av ett anpassat ärendehanteringssystem

ICLD

Kundcase

Genom ett anpassat ärendehanteringssystem har ICLD minskat administrationen med 75% vilket innebär att de kan lägga större fokus på att utveckla sina program som genom lokal demokrati ska bekämpa fattigdom i låg- och medelinkomstländer.

Ladda hem Mindre pappersarbete i kampen mot fattigdom nedan för att läsa hela fallstudien.

  • Papperslös ansöknings- och handläggningsprocess
  • 75% minskad administration
  • Ökat stöd till kommuner och program