Länsförsäkringar – Automatiserar för snabbåtkomlig sjukvård

Länsförsäkringar var tidigt ute med att erbjuda sjukvårdsförsäkring via arbetsgivaren. Detta var ett nytt erbjudande som krävde helt annat systemstöd än det befintliga. Man behövde testa i liten skala med begränsad funktionalitet för att sedan ha möjlighet till vidareutveckling vartefter tjänsten utvecklades.

Utmaning

Ersätta manuell hantering i Excel mot ett systemstöd för en ny verksamhet. Den nya verksamheten och systemet skulle kunna växa tillsammans.

Kundcase

Genom ett anpassat ärendehanteringssystem har Länsförsäkringar minskat administration och kunnat skapa konkurrensfördelar med en ny verksamhet.

Ladda hem Länsförsäkringar – Automatiserar för snabbåtkomlig sjukvård för att läsa hela kundcaset

  • Vidareutvecklingsbar plattform
  • Flexibelt system
  • Minska antalet system