Konsten att fördubbla intäkterna med befintlig personalstyrka

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta sker tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Utmaning

Var i behov av en smartare och mer flexibel systemlösning för Barncancerfondens insamlingssystem i syfte att kunna fortsätta växa. Det befintliga systemet kom allt mer att begränsa verksamheten.

Kundcase

Genom sitt verksamhetssystem har Barncancerfonden lyckats öka sina intäkter och minska sin administration och därmed skapat förutsättningar för mer forskning och därigenom fler barn som överlever barncancer.

Ladda hem nedanstående fallstudie ”Konsten att fördubbla intäkterna med befintlig personalstyrka” för att se hur Barncancerfonden resonerade kring sin administrativa hantering i verksamheten.

  • Ökad insamling med oförändrad personalstyrka
  • Ökad kontroll över intäkter och kanpanjeutfall
  • Lättarbetade system
  • Färre fel
  • Minskat personberoende