Systemhärvan – när allt är en enda röra!

Man skäms förstås för det, men det händer även i de finaste kretsar. Det är ingenting man pratar högt om, för det är lite skambelagt. En av dina bekanta befinner sig mitt i det: Han har inte kontroll över sina system. De hänger ihop i en enda röra. Att lägga till ett fält kan gå lätt. Men kan också ta en månad… och orsaka kaskader av buggar och driftavbrott. Du – eller snarare din ”bekant” – har en systemhärva på sitt bord!

Systemhärvor börjar ofta som små rara system som löser angelägna problem. Ofta är de klisterfunktioner mellan befintliga system, eller så är de små applikationer som fixar till något i ett större system. Visst, det är ett fulhack. Men det är inte realistiskt att ta fram en snygg lösning just nu. Över tiden kopplas allt fler fulhack ihop. Varje enskilt beslut går att motivera, inte minst budgetmässigt, men komplexiteten växer undan för undan. En dag är man där: Affärssidan tycker att utvecklingen går för långsamt. Utvecklarna duckar. IT-chefen vågar inte pensionera gamla system, för vem vet vad som kan hända då? Compliance-avdelningen ryser. Men hur reder man upp en systemhärva?

Strutsmetoden är förstås en vanlig taktik. Man ignorerar härvan. Metoden fungerar så länge som kostnader och risker kan döljas. För att strutsa framgångsrikt så bör all tidrapportering sakna tydliga rubriker, både för härvan som helhet och för dess delar. Vid feluppföljning bör dina tekniker rapportera sin arbetstid på något i stil med ”Underhåll – linjeverksamhet”. Resten av personalen kan rapportera sin förlorade tid på lämpliga övrigtposter. Syns härvan inte, så finns den heller inte!

En annan vanlig metod är att Rycka plåstret. Den är vanligast i samband med att gamla system läggs ned. Först rycker man plåstret, sen tröstar man. Metoden kan orsaka en viss smärta i organisationen, men smärtan är övergående. I en del lägen är det fullt försvarbart att rycka plåstret, i andra lägen kan det innebära helt oacceptabla affärsrisker.

Att Skiva elefanten innebär att man gör en prioritering av de funktioner som verksamheten verkligen behöver och lägger in dem i ett nytt system. Till slut kan man enkelt klippa bort det som återstår av härvan. Eller som vi säger på Multisoft: gör först en bra kravinsamling, och migrera sen till ett skräddarsytt system! Hör av dig om du vill ha hjälp med din kravinsamling!

Posted in:
Om författaren

Jan Garefelt

Jag jobbar med kravinsamling och älskar de pedagogiska utmaningarna som uppkommer kring nya system och processer. Att förstå användares behov av processtöd, att konkretisera behoven och att hitta på fungerande lösningar är bland det roligaste jag vet.