Schemaläggning

 • Schemaläggning kan vara en komplex process vid många resurser och komplicerat regelverk. Automatisera kontrollerna av era verksamhetsregler genom systemet. Då spar ni tid och slutresultatet blir dessutom bättre

 • Resurser att planera

  Systemet innehåller de resurser som ska schemaläggas. Resurserna får de egenskaper som behövs för att era verksamhetsregler för resursplanering ska kunna stödjas. Om resurserna är personer kan det t.ex. vara utbildningar, certifieringar eller kunskapsnivåer inom olika områden.

  Intelligent stöd

  Utifrån egenskaperna hos resurserna och era verksamhetsregler för schemaläggning hjälper systemet användaren att göra rätt. Endast tillåtna resursallokeringar kan genomföras och systemet visar endast upp den delmängd av resurser och/eller bokningsbehov som är aktuellt i varje läge. På så sätt kan schemaläggningen ske effektivt och i vissa situationer t.om. automatiskt.

 • Övergripande varningar

  Om era verksamhetsregler säger att en schemaläggning bör undvikas men ändå kan godkännas vid akuta lägen så kan dessa implementeras som varningar.