Planeringsvy

 • Planeringsvyn är ett effektivt verktyg för att planera upp era resurser. Era verksamhetsregler är helt integrerade och användaren får hjälp direkt så att planeringen blir ”rätt” enligt dem

 • Resursöversikt

  Resursplaneraren utgår från att de resurser som ska planeras visas upp som rader. Datum och tid visas i x-led (datum/tid-kolumner). Oftast hanteras en delmängd av resurserna åt gången genom filtrering men är antalet begränsat kan alla resurser visas på en gång.

  Planeringsbehov

  Planeringsbehovet, alltså krav/önskemål som resurserna ska tillfredsställa visas högst upp som rutor. Storleken på rutorna avspeglar tidsperioden som planeringsbehovet avser.

 • Drag-n-drop

  För att snabbt och enkelt resursplanera kan användaren kan dra och släppa planeringsbehovet till rätt resurs och tid. Systemet hjälper användaren att avgöra vilka ställen som planeringsbehovet kan släppas på. Era verksamhetsregler kontrolleras automatiskt och användaren får information om varningar m.m.

  Delsummor

  Delsummor kan visas på resurs- och tidsnivå. Exempelvis kan en resurs ha 0-100 % beläggning under aktuell period eller ett antal bokningar.