Integrationer

 • När information redan finns i andra system i er verksamhet om resurser och/eller planeringsbehov kan mycket tid sparas genom en integration. Förutom tidsbesparingen blir också överföringen garanterat rätt och ingenting glöms heller bort

 • Resurser

  Om ni har era resurser (t.ex. medarbetare eller annat) i ett annat system så kan registerhanteringen kring resurserna automatiseras med en integration. Information/egenskaper som saknas i master-data-systemet kan fyllas på i planeringssystemet. Integrationen kan rent tekniskt genomföras på ett antal sätt. Softadmin® innehåller en helt verktygslåda för olika integrationsmetoder.

  Active Directory

  När resurserna är medarbetare görs integrationen ofta mot ett AD (Active Directory). Systemet innehåller en redan färdig lösning för detta.

 • Planeringsbehov

  Även planeringsbehovet bör hämtas från ett annat system om informationen redan finns där. Det kan t.ex. vara ordrar eller bokningar som ska leveransplaneras.