Skräddarsydd projektvy

 • Den skräddarsydda projektvyn ger användaren en snabb överblick över projektet. Alla funktioner och information som tillhör projektet finns bara ett klick bort. Vyn är enkel och avskalad för att passa era behov exakt

 • Avskalad enkel information

  Projektvyn anpassas helt efter era behov. Endast information som är relevant för er projektmodell visas på projektvyn. Varken mer eller mindre.

  Flikar för projektdetaljer

  På projektvyn visas tillhörande information som flikar. Tillhörande information kan vara projektdeltagare, aktiviteter, milstolpar, filer/dokument och annat som är specifikt för er verksamhet.

 • Varningar

  Varningar visas på projektvyn enligt era verksamhetsregler. Varningarna uppmärksammar användaren att något behöver hanteras i projektet eller systemet.

  Nyckeltal

  Viktiga nyckeltal för era projekt eller er verksamhet kan visas både som tal och som grafer/diagram på projektvyn.