Faser och milstolpar

  • Projektfaserna och milstolparna utgör den översta planeringsnivån på ett projekt. Genom dem sätts en grundstruktur i projektet och både interna och externa intressenter kan följa projektet på den nivån

  • Anpassad modell

    En milstolpe i ett projekt består i sin enklaste form av en rubrik, ett planerat datum och ett uppnått datum. Därutöver kan ni knyta milstolpen mot andra verksamhetsobjekt som är specifika för er och era projekt.

  • Varningar

    När en deadline inte har hållts eller håller på att passeras kan systemet varna för detta. Varningarna kan visas både på projektvyn och proaktivt skickas via e-post eller SMS.