Aktiviteter

  • Se till att inget faller mellan stolarna. Med aktiviteter på projektet kan ni på förhand planera vad som behöver göras. Aktivitetshanteringen kan i det enklaste fallet hanteras som en checklista och vid behov som helt egna ärenden med egen process

  • Information

    En aktivitet har normalt en rubrik, beskrivning, status, deadline och ansvarig person. Utöver detta lägger vi till den information på aktiviteterna som ni specifikt behöver i era projekt eller som krävs av er projektmodell.

  • Process-stöd

    I de fall där aktiviteterna har ett mer komplext behov så implementeras process-stöd för aktiviteterna. Varje aktivitet behandlas då som ett mini-projekt eller ärende.