Statistik

  • Ta fram statistik och rapporter om dina bokningar med några enkla knapptryck.

  • Bokningsstatistik

    En statistikrapport på bokningar finns  i systemet. Rapporten är mycket flexibel och kan i stort sett visa all statistikinformation om bokningar som systemet innehåller. Användaren kan exempelvis söka på datumintervall, gruppera på år, månad samt annan information som är speficikt för ert system. Statistikkolumner för ”antal bokningar” visas för användaren.

  • Drill-down

    I statistikrapporten kan användaren göra en s k drill-down för att enkelt, på detaljnivå, se vilka bokningar som ingår i statistiken. Om behörighet finns kan användaren också öppna respektive bokning för att få djupare insikt i den underliggande informationen.