Bokningspåminnelser

  • Försäkra dig om att ingen bokning glöms bort genom att skicka påminnelser via e-post och SMS.

  • Påminnelser via e-post

    En bokningspåminnelse skickas via e-post (HTML format) till bokaren en bestämd tid innan bokningen. På så sätt minskar man (eller slipper helt) bokningar som inte utnyttjas pga att de glöms bort.

  • Påminnelser via SMS

    En bokningspåminnelse skickas via SMS till bokaren en bestämd tid innan bokningen. På så sätt minskar man (eller slipper helt) bokningar som inte utnyttjas pga att de glöms bort.