Kalendervy

  • Bokningarna visas i en kalendervy. Användaren kan enkelt hoppa mellan olika bokningsresurser eller hoppa mellan olika bokare genom snabbknappar i kalendern.

  • Hantera dubbelbokningar

    Välj om du vill att en resurs kan bokas ett flertal gånger samma tid eller om du vill att systemet ska förhindra att detta kan hända.

  • Bokningar med orderläggning

    I samband med en bokning kan användaren ange en mängd parametrar som härrör bokningen. Parametrarna är egentligen en form av orderläggning och kan anpassas helt efter era förutsättningar.