Integrationer

 • Utnyttja kraften i ett automatiserat bokningssystem genom att integrera med din kunddatabas eller webbtjänster

 • Kunddatabas

  När en bokning berör eller hänger ihop med en kund så bör en integration med kunddatabasen sättas upp. På så sätt behöver den som lägger upp bokningen bara ange namn, kundnr eller motsvarande varpå resten hämtas automatiskt. Integrationen kan också vara ett sätt att verifiera att kunden verkligen är en kund.

  Webbplats

  Om ni vill att era kunder ska kunna göra bokningar från er webbplats så erbjuder systemet s k web services för detta. Er webbplats kan då ”prata” med bokningssystemet och därmed skapa nya bokningar och visa information om befintliga.

 • Web services

  För att automatisera bokningshanteringen behövs ibland integrationer med andra system. Realtidsintegrationer implementeras med s k web services (webbtjänster) som oftast stödjs av andra system. Bokningssystemet kan också publicera web services så att andra system kan fråga efter eller ge information.