Evenemang & Kurser

 • Med Softadmin® kan ni få ett anpassat stöd för era evenemang och/eller kurser.

 • Enkel hantering

  Administratören kan lägga in ett obegränsat antal evenemang/kurser/seminarier i systemet. Varje tillfälle läggs upp som en separat post. Information såsom datum, max antal deltagare, kurshållare, m.m. skrivs in i systemet.

  Till varje tillfälle finns en deltagarlista. En person som varit med vid andra tillfällen lagras ändå bara en gång i systemet. På så sätt kan administratören enkelt se vilka andra tillfällen personen varit med om.

  Ansvarig för ett evenemang/kurs/seminarie kan efter tillfället ange vilka som var närvarande.

  Återkommande evenemang eller kurser

  Administratören kan lägga in ett obegränsat antal evenmang/kurser/seminarier i systemet. Varje sådant evenemag kan ha ett antal tillfällen, t.ex. 3 specifika datumsatta tillfällen. Deltagarlistan gäller generellt för evenemanget men kan också justeras för varje tillfälle.

  Ansvarig för evenemanget kan rapportera närvaro för varje tillfälle.

  En person som medverkat i flera olika evenemang lagras ändå bara en gång i systemet. Det innebär att administratören utifrån en person kan avgöra vilka evenemang som denna person varit med om.

  Mallar

  Om flera evenemang/kurser/seminarier är av likadan karaktär så kan det vara ansträngande för administratören att hela tiden mata in liknande information om och om igen. Administratören kan då använda en mall för att lägga upp ett evenemang/kurs/seminarie. All information som finns i mallen kopieras då upp och behöver alltså inte skrivas om.

  Evenemanget blir också fortsatt knutet till mallen av statistikskäl. Om en mall t.ex. motsvarar en viss kurstyp så kan man enkelt se i systemet hur många kurser av en viss typ som genomförts.

  Bifoga dokument

  Till varje evenemang/kurs/seminarie kan ett obegränsat antal dokument (filer) kopplas. Dokumenten kan innehålla kursprogram, kursmallar eller annan information som är relevant för evenemanget/kursen/seminariet.

 • Dynamiska formulär

  För varje evenemang eller tillfälle kan administratören lägga upp ett antal frågor. Frågorna kan formuleras hur som helst men svarsalternativen är antingen en fritext, en fördefinerad lista (dropdown) eller ja/nej (kryssruta).

  Vid anmälan till evenemanget måste svaren på dessa frågor fyllas i.

  Frågorna kan vara av karaktären ”Är du vegetarian?” eller ”Är det någon mat du inte tål?” eller ”Vilket övernattningsalternativ önskar du?” osv.

  Flexibel prissättning

  Varje evenemang/kurs/seminarie prissätts och matas in i Softadmin®.

  Varje fördefinierat svar på det dynamiska formuläet till ett evenemang/kurs/seminarie är förknippat med ett pris. Fritextfrågor kan dock inte vara prissatta.

  Exempelvis kan svaret ”Ja” på frågan ”Vill du ha lunch?” förknippas med 90 kronor. Slutsumman för deltagaren är då en eventuell evenemangsavgift + summan av de svar som deltagaren givit.

  Utskrift av besöksbrickor och intyg

  En funktion för utskrift av besöksbrickor finns i systemet. Vid utskrift får användaren välja en utskriftsmall (Microsoft® Word) för olika typer av besöksbrickor.

  Det finns även stöd för utskrift av intyg i systemet. Vid utskrift får användaren välja en utskriftsmall (Microsoft® Word) för olika typer av intyg. I intyget finns (förutom malltexter och bilder) deltagarens namn, kurs, datum.

  Systemadministratören kan själv lägga upp nya mallar och ändra befintliga.

  En enkel mall medföljer systemet.

   

  Statistik

  En statistikrapport på kurser/evenemang/seminarier tas fram. Rapporten är myckel flexibel och tar fram i stort sett all statistikinformation om kurser/evenemang/seminarier som systemet innehåller. Användaren kan söka på datumintervall, gruppera på typ, tillfälle, ”kund”, kurshållare, år, månad. Statistikkolumner för ”Antal kurser” och ”antal deltagare” visas för användaren.