Bokning

  • Bokningarna kan gälla vilken typ av resurs som helst och ni bestämmer utifrån er verksamhet vilka egenskaper (informationsmodell) det bokade objektet skall ha. Tack vare detta kan användaren jobba effektivt och med hög kvalitet era enligt verksamhetsregler

  • Vilka resurser du vill

    Bokningarna kan gälla vilken typ av resurs som helst och ni bestämmer vilka egenskaper det bokade objektet skall ha. Exempel på saker som kan bokas är konferensrum, möten mellan personer, utförande av tjänster, resor, produkter och övriga resurser

  • Tätt integrerat med övriga funktioner

    Koppla ihop andra funktioner med bokningen såsom fakturering, lagerhantering, ärendehantering, bokningsbekräftelser och påminnelser. Det skapar en administrativ effektivitet att snabbt kunna hoppa från en bokning till relevanta sammankopplade objekt och sen tillbaka.