Statistik

  • Säkerställ rätt beslutsunderlag och analysera er verksamhetsdata på era villkor. Vi levererar extremt användarvänliga och flexibla statistikrapporter med ”drill down” funktionalitet.

  • Ärendestatistik

    Statistikrapporten är mycket flexibel och tar fram i stort sett all statistikinformation om ärenden som systemet innehåller. Användaren kan söka på datumintervall, gruppera på typ, ansvarig person och annan information i er informationsmodell. Statistikkolumner (aggregat) finns för ”Antal ärenden”, ”Genomsnittstid”, m.m.

  • Drill-down

    I statistikrapporten kan användaren göra en s k drill-down för att enkelt, på detaljnivå, se vilka ärenden som ingår i statistiken. Om behörighet finns kan användaren också öppna respektive ärende för att få djupare insikt i den underliggande informationen.