Process & workflow

 • Låt systemet anpassa sig till era verkliga processer och informationsbehov. Beroende på ärendetyp presenteras användaren för precis det formulär och flöde som behövs. Det kan vara superenkelt eller ett helt dynamiskt workflow för mer komplexa ärenden.

 • Låst process/workflow

  En för er skräddarsydd process sätts upp i systemet för att hantera ärenden. Tillsammans med vår projektledare tar vi tillsammans fram

  1. Vem som initierar ett ärende
  2. Vilka användarroller som kommer i kontakt med ärendet
  3. Hur processen ser ut, vad sker i respektive steg?
  4. Hur ett ärende avslutas.
 • Dynamisk process/workflow

  Systemet tillåter ett flertal olika processer/workflow beroende på ärendetyp. Dessa processer/workflow kan läggas upp/ändras av er systemadministratör/processägare. Endast en grupp/person i taget är ansvarig för ett ärende och varje process-steg förknippas med en ansvarig grupp/person.

  Vid registrering av ett nytt ärende väljer användaren vilken typ av ärende som det rör sig om. Därefter visas ärendet för den grupp/person som ligger som anvarig för första steget i processen.

  Processerna/workflow:en stödjer förgreningar och ihopslagningar (varje process-steg åtföljs av ett eller flera potentiella process-steg). Den ansvariga gruppen/personen bestämmer vilket väg som ärendet följer i nästkommande steg.

  En bevakningsfunktion finns som varnar för avstannade ärenden. Varje process-steg förknippas med en ”skall hanteras inom”-inställning. Om ärendet befinner sig i ett process-steg längre än så, så visas ärendet på bevaknings/varningslistan.

  Processerna/workflowen visas i listor snarare än grafiskt (såsom Visio eller liknande verktyg).