Integration

 • Säkerställ rätt masterdata och undvik dubbellagring och dubbelinmatning av information. Vi ser till att era system och er information hänger samman och uppdateras på ett tryggt och säkert sätt.

 • Kunddatabas

  När ett ärende berör eller hänger ihop med en kund så bör en integration med kunddatabasen sättas upp. På så sätt behöver den som lägger upp ärendet bara ange namn, kundnr eller motsvarande varpå resten hämtas automatiskt. Integrationen kan också vara ett sätt att verifiera att kunden verkligen är en kund.

  Webbplats

  Om ni vill kunna initiera ett ärende från er webbplats så erbjuder systemet s k web services för detta. Er webbplats kan då ”prata” med ärendehanteringssystemet och därmed skapa nya ärenden och visa status på befintliga.

 • Web services

  För att automatisera ärendehanteringsprocessen fullt ut behövs ofta integrationer med andra system. Realtidsintegrationer implementeras med s k web services (webbtjänster) och stödjs oftast av andra system. Ärendehanteringssystemet kan också publicera web services så att andra system kan fråga eller ge information.