Formulär

  • Gör det enkelt att registrera information så ökar datakvaliten och systemanvändandet. Vi kan skapa dynamiska formulär för vad som skall registreras i varje process-steg. Det skall vara enkelt för användaren att göra rätt och svårt att göra fel.

  • Anpassade formulär

    En administrativ process består i princip av ett ärende vars information ska förädlas i ett antal process-steg. Era verksamhetsregler styr därför vilka fält som ska finnas på respektive formulär. För att automatisera, effektivisera och kvalitetssäkra de manuella stegen i ärendehanteringsprocessen  är det viktigt att formulären görs intelligenta. Systemet bör förifylla så mycket som möjligt, förhindra felaktiga värden och varna för orimliga värden. Fält som inte behövs i en viss situation döljs.

  • Dynamiska formulär

    I de fall där man från början inte vet exakt vilka fält som ska finnas på respektive formulär kan det vara aktuellt med dynamiska formulär. Då kan ni själva specificera vad som skall registreras för varje process-steg. Ett obegränsat antal fält av typen text, textarea, lista (dropdown) och kryssruta (ja/nej) kan läggas upp för varje process-steg.