E-post & SMS

  • Låt systemet arbeta åt er. Distribuera automatisk e-post, SMS och varningar baserat på händelser och regler i systemet.

  • E-post

    Utifrån era verksamhetsregler definierar vi tillsammans upp ett antal e-postnotifieringar. Det innebär att systemet skickar e-post till berörda personer då ett ärende får en viss status eller om ett ärende har stannat av.

  • SMS

    Systemet kan även notifiera berörda parter via SMS. SMS bör användas då det är brådskande att meddelandet kommer fram eller till externa parter där e-postadressen kanske inte är tillgänglig.