Dokument & filer

  • Se till att era dokument inte separeras från er process utan blir en integrerad del av flödet. Få en enkel och effektiv dokumenthantering där användarna kan bifoga och redigera filer med ändringshistorik (Word, PDF, Excel, PPT etc).

  • Bifoga dokument & filer

    Användaren ges möjlighet att bifoga (ladda upp) ett obegränsat antal dokument kopplat till ärendet. Dokumenten (filerna) kan vara av valfritt format.

  • Sök i dokumenten

    Systemet kan också söka i de bifogade dokumenten. Om ett dokument innehåller en viss text så hittar systemet detta då dokumenten söks igenom. Formaten Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, vanliga textfiler samt Adobe PDF kan genomsökas.