Dashboards

 • Presentera viktig information i realtid till era användare. Med rollbaserad information, KPI’er och att göra punkter, presenteras användaren för en snabb och tydlig överblick av vad som behöver prioriteras.

 • Processöversikt

  Processöversikten ger dig en bra överblick över antal ärenden som ligger i varje status-läge. De ärenden som har överskridit gränsvärdet för väntetid i aktuellt statusläge visas separat. Det gör att användaren snabbt kan se avvikelser från uppsatta mål.

  Diagram och grafer

  De nyckeltal som är viktiga för er kan också visas som diagram och grafer. T.ex. ärendetyper, ackumulerat  antal över dagen/veckan/månaden kan med fördel visas grafiskt.

 • Avstannade ärenden

  Avstannade ärenden visas separat och tydligt för användaren. Genom drill-down-funktionen kan dessa enkelt listas och ageras på.

  Drill-downs

  En dashboard kan visas på flera nivåer. En person som är landsansvarig önskar förstås att ha en överblick över alla ärenden medan en region- eller kontorsansvarig arbetar effektivast om endast relevanta ärenden finns med. Från en övergripande nivå kan användaren göra en s k drill-down steg för steg ned till ett enskilt ärende.